Dzisiaj jest 12-07-2024
szukaj
szukaj
box graficzny 60box graficzny 61box graficzny 63box graficzny 62
zamknij

Związek Międzygminny "Obra"
Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn


NIP: 923 15 69 035

 


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

 

WRPO 2014+

 

                

 

„Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie ZM "OBRA" – Uzupełnienie systemu gosp. odpadami komunalnymi”

nr RPWP.04.02.01-30-0002/18-00

w ramach:

Osi Priorytetowej 4 “Środowisko”

Działania 4.2 “Gospodarka odpadami”

Poddziałania 4.2.1. “Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełninie istniejących”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

 

Całkowita wartość projektu                             7 887 823,14 zł

Kwota dofinansowania z środków UE            5 450 934,69 zł

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Związek Międzygminny OBRA

Berzyna 6

64-200 Wolsztyn

 

Związek Międzygminny „Obra” realizuje projekt  obejmujący:

- działania nie inwestycyjne w zakresie działań promocyjnych i edukacyjnych,

- rekultywację 3 składowisk odpadów,

- a także towarzyszące działania projektowe i nadzór budowlany.

 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego.

Infrastruktura związana z realizacją projektu służyć będzie także działaniom edukacyjnym związanym z gospodarką odpadami (elementy edukacyjne oraz tablice informacyjne)

 

Efektami rzeczowymi realizacji projektu będą:

-  działania promocyjne i edukacyjne – 3 szt.

- rekultywacja składowiska odpadów w: m. Powodowo, gm. Wolsztyn, m. Reklinek, gm. Siedlec, m. Siekówko, gm. Przemęt – 3 szt.

 

                                                                        

 

                                           

         

Linki do filmów:

- Powodowo: https://youtu.be/6bJTilO8qAY 

- Reklinek: https://youtu.be/sPqTbkZrGlQ 

- Siekówko: https://youtu.be/qZwsGjYUT_c 

 



<< powrót

Związek Międzygminny "Obra"

herb Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

Deklaracja dostępności


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © © ZMOBRA. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 4473967      online: 1
© 2020 MBEST