Dzisiaj jest 20-06-2024
szukaj
szukaj
box graficzny 61box graficzny 62box graficzny 63box graficzny 60
zamknij

Związek Międzygminny "Obra"
Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn


NIP: 923 15 69 035

 


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

 

WAŻNE INFORMACJE
Deklaracja dostępności

Delkaracja dostępności

Deklaracja dostępności Związek Międzygminny "Obra"

Związek Międzygminny "Obra" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Związek Międzygminny "Obra" .

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-09

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Kubiak

E-mail: zmobra@wolsztyn.pl

Telefon: +48 68 347 42 70

 

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Związek Międzygminny "Obra"

Adres: Berzyna 6
64-200 Wolsztyn

E-mail: zmobra@wolsztyn.pl

Telefon: +48 68 347 42 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Związek Międzygminny Obra funkcjonuję  na I piętrze budynku w pomieszczeniach wynajmowanych od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie.

 

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne jest wejściem bezprogowym dla osób niepełnosprawnych. Za wejściem głównym mieści się BOK (biuro obsługi klienta).

Pomieszczenia, w których funkcjonuję ZM „Obra” nie są w pełni przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wewnątrz budynku nie ma windy, zamontowane są schody z barierkami. Budynek nie posiada toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz głośników. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki ZM „Obra” istnieje możliwość wezwania przez BOK pracownika merytorycznego związku  do obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

Związek nie posiada tłumacza języka migowego

Udogodnienia

 • Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych

 

 • Przełącznik kontrastowy

 

 • Zwiększenie czcionek

 

 • Podświetlanie linki

 

 • Zmiana wielkości odstępów

 

 • Czcionki przyjazne dla dyslektyków

 

 • Zmiana czytelności kursora

 

 • Zmiana wielkości odstępów linii

 

Związek Międzygminny "Obra"

herb Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

Deklaracja dostępności


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © © ZMOBRA. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 3981081      online: 1
© 2020 MBEST