Terminarz wywozu odpadów komunalnych z terenu gm.Przemęt na rok 2015.2014-12-09