Członkowie zgromadzenia2008-10-28  

                                                  

 1.  Waldemar Kalitka -Przewodniczący Zgromadzenia 
 2.  Wojciech Lis -Zastępca Przewodniczącego
 3.  Anna Prządka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 4.  Małgorzata Kurzawa- Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 5.  Agnieszka Kasperczak
 6. Jacek Kolesiński
 7. Tomasz Spiralski
 8. Ryszard Kluj 
 9. Monika Maćkowiak
 10. Ewa Weil
 11. Grzegorz Aryż
 12. Jakub Lorenz