Członkowie zgromadzenia2008-10-28  

                                                  

  1.  Waldemar Kalitka -Przewodniczący Zgromadzenia 
  2.  Wojciech Lis -Zastępca Przewodniczącego
  3.  Anna Prządka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  4.  Małgorzata Kurzawa- Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  5.  Hieronim Birk
  6. Jacek Kolesiński
  7. Tomasz Spiralski
  8. Ryszard Kluj 
  9. Janusz Frąckowiak